Koerateema Postimehes 30ndatel

Eesti koeranduse ajalugu, Koertemuuseumi vestlusring
Kasutaja avatar
Postitusi: 727
Liitunud: 18 Aug 2004 20:27
Asukoht: Harjumaa

Koerateema Postimehes 30ndatel

PostitusPostitas blacky » 11 Sept 2005 13:19

Sirvisin eesti ajakirjanduse analüütilist bibliograafiat ja silma jäid sellised artiklid (huvitavamad valisin, väga palju oli marutaudist). Postimees on digiteeritud kujul olemas ka Internetis (http://dea.nlib.ee/)

Marutõve vastu võitlemisest Inglismaal. Prof. J. Laja kirjutise puhul, kus käsitati koerte kaitset ka Inglismaal, teatab dir. R. O. Sillem jägmist: 1919. a. marutõve ajal olin Inglismaal ja tean, et seal maksis järgmine korraldus: kõik koerad pidid kandma 6 kuu kestvusel suukorve; ka koerte keti otsas viimine polnud nõuetav. Peale 1919. a. pole olnud ühtegi marutõve juhtumist. Inglismaal pannakse liig palju rõhku loomade tervisele, et sellist kinnipidamist teostada, kuna ollakse veendunud, et terve koer on igale nakkushaigusele palju vastupidavam kui nõrk. On isegi karistatav pidada koera kinni.
Zhanr: Lühisõnum. Väljaanne: Postimees. Kuupäev: 1934-05-05

Süstitud koeri võib tänavale tuua.
Teatavasti maksab Tartu linnas 5. märtsist alates korraldus, et marutaudi puhul koeri ka keti otsas tänavale välja tuua ei tohi. Viimase ajal on aga väga rohkesti koeri pasteuri instituuti kaitsesüstimisele toodud. Selletõttu leidis Tartu-Valga prefekt võimaliku olevat ülaltähendatud keeldu osaliselt pehmendada. Alates 1. maist võib keti otsas tänavale tuua neid koeri, kelle juures kaitsesüstimine toime pandud. Koerad peavad siiski kindlat suukorvi kandma. Peale selle võib keti otsas tänavale tuua ka neid koeri, keda kaitsesüstimisele viiakse.
Zhanr: Sõnum. Väljaanne: Postimees. Kuupäev: 1934-04-26

Päidla vallavolikogu käsitas hiljuti marutaudi piiramise võimalusi ja ühenduses sellega talus peetavate koerte arvu. Jõuti otsusele, et talus võib ainult kahte koera pidada, mis üle selle maksustatakse. - Omavalitsuste ja üldkasulikkude organisatsioonide maaga varustamise seaduse alusel on Päidla vallale määratud tasuta krunt "Kooli" nr. 64.
Rubriik: Ringi ümber kodumaa. Tartumaalt. Zhanr: Sõnum. Väljaanne: Postimees. Kohanimi: Päidla. Kuupäev: 1932-10-19

Koerad vabadusepuiestikus ja mänguplatsidel. Meile kirjutatakse: Hommikutel, kui algab turu aeg, ilmub Vabadusepuiestikku suur parv koeri, ..., keda linnlased harilikult turgu minnes jalutuseks kaasa võtavad. Siin algab nende jooksmine ja üksteise tagaajamine, eriti lastele liivahunnikute peal, milliseid nad karjakaupa roojastavad. Hiljem, kui päike kõrgemale tõuseb ja kaste puudelt ja rohult ja koerteparve roe liivahunnikutelt ära kuivatab, tulevad nendele liivahunnikutele mängima lapsed. Sellepärast tuleks kuidagi liivaroojastamise vastu kaitset leida.
Rubriik: Tartu teated. Zhanr: Kiri. Väljaanne: Postimees. Kuupäev
1932-07-10

Jahimeeste koerad ületasid jänest taga ajades Eesti-Vene piiri. Vene piirivalvur ei lasknudki koeri maha, vaid saatis üle piiri tagasi.
Kuupäev 1932-10-13. Aasta 1932

Viljandi "koerakomisjon" otsis sobivat kohta. Teatavasti kinkis Viljandi linnapea linnale kunstnik Orgussaare poolt valmistatud betoonist hundikoera kuju, mida soovis näha ülesseatuna raekoja platsi sissekäigu kohale. Linnavolikogu ei pidanud aga seda kohta sobivaks ja valis 8-liikmelise komisjoni, kes pidi otsima linnas vastuvõetava koha kuju jaoks. Neil päevil tegi "koerakomisjon", nagu teda naljatoonis nimetatakse koos linnavalitsuse esindajatega ringkäigu linnas ja pärast pikemat kaalumist ja katsetamist otsustas kuju lasta üles seada lasteparki, kasiino aia vastas asuvale muruplatsile.
Rubriik: Ringi ümber kodumaa. Zhanr: Sõnum. Väljaanne: Postimees.
Kuupäev: 1932-06-05

Järvamaal koerad maksu alla. Väinjärve vallavolikogu on otsustanud heaks kiita koerte maksustamise kavatsuse maal marutaudi ärahoidmise eesmärgil. Maksuvabaks jääks ainult üks koer majapidamise kohta, kes varustatud kaelarihmaga ja tarbekorral ketis peetakse.
Rubriik: Ringi ümber kodumaa. Zhanr: Sõnum. Väljaanne: Postimees.
Kuupäev: 1932-05-29. Aasta: 1932

Viljandi linnapea kinkis linnale kunstieseme. Viljandi linnapea A. Maramaa teatas linnavalitsusele kirjalikult, et ta soovib linnale kinkida kunstieset - kunstnik H. Orgusaare poolt valmistatud betoonist hundikoera kuju, mille alusele kinnitatud vaskplaat pealkirjaga "Koer valvab, kui inimesed magavad". kuju tuleks üles seada raekoja platsi sissekäigu kohale. Viimasel linnavolikogu koosolekul otsustati kingitus tänuga vastu võtta. Valiti 3-liikmeline komisjon koha küsimuse otsutamiseks.
Rubriik: Ringi ümber kodumaa. Zhanr: Sõnum. Väljaanne: Postimees
Kuupäev 1932-05-03

Tallinnas tuleb koeranäitus. Põllutööminister andis Eesti Kennelklubile loa korraldada 21.-22.maini tõukoerte näituse ühes jahi-, kalastuse- ja sporditarvete väljapanekutega. Näitus peetakse maneeshis, Gonsiori tänaval. Näitus jaguneb kolme peaosakonda: jahi-, politsei-, vahi-, karja-, seltskonna- ja luksuskoerad.
Zhanr: Sõnum. Väljaanne: Postimees. Kuupäev 1932-05-01

Palutakse koeramaks ära jätta. Salkkond Tartu koerte pidajaid on esitanud linnavalitsusele palve, milles paluvad nende koeri jätta maksu alla arvamata. Seni on vabastatud maksust ainult hoovikoerad, kes arvatud maja valvajateks. Palujad väidavad, et nende koerad täitvat kõigiti hoovikoera ülesandeid, kuigi nad alaliselt pole ketis ja seega ei käi hoovikoera mõiste alla. Palve esitajad tähendavad, et olevat ebainimlik koera hoida kõik aeg ahelas, pealegi kui hoov on kindel, kust koer välja ei pääse.
Rubriik: Tartu teated. Zhanr: Sõnum. Väljaanne: Postimees
Annotatsioon: Vaata ka Post., 1932, 13.I, 10,5. (Tartu teated.) Koerapidajate palve jäi tagajärjeta.

Tartumaa vallad pooldavad koerte vähendamist ja maksustamist.Rubriik Ringi ümber kodumaa. Zhanr Sõnum. Väljaanne Postimees
Annotatsioon: Tartu maavalitsuse ringkiri vallavaolikogudele koerte vähendamise ja maksustamise kohta. Koertele kaelarihm omaniku nime ja aadressiga. Kuupäev: 1932-09-02

3 koera enampakkumisele. Viljandi linnavalitsusel on raskusi koeramaksu kättesaamisega mõnedelt kodanikkudelt. Võlgneva koeramaksu katteks on 12. skp. 3 koera määratud oksjonile.
Rubriik Ringi ümber kodumaa. Viljandist. Zhanr Sõnum. Väljaanne Postimees. Kuupäev 05.01.1933

Elvas võideldakse koerte vastu. Elva alevivolikogus tekitas koertemaksu määramine rohkesti sõnavõtmist, sest alevis on üleliia palju koeri, kes eriti suvitajaile tülikaks muutuvad. Võeti vastu otsus, et majaomanike koerad pannakse 1 kr. maksu alla. Igalt järgmiselt koeralt võetakse maksu 5 krooni, kusjuures üürnikul ka esimese koera eest 5 kr. tuleb maksa.
Rubriik Ringi ümber kodumaa. Tartumaalt. Zhanr Sõnum. Väljaanne
Postimees. Kohanimi Elva. Kuupäev 10.03.1933

Koerte- ja jahinäitus Tallinnas. Eesti Kennel Klubi korraldab järjekorralise koertenäituse 13. ja 14. mail. Näitusele on õige rohkesti ülesandmisi, teiste seas ka sarnaseid koeratõugusid, milliseid varemalt Tallinna näitusel pole esinenud. Peale koerte on näitusele toodud karusloomad (soopiibrid, piisamid), samuti on esindatud inglise jahi-faasanid ja ka tuntud püssimeister R. Passupi jahirelvade kogu.
Zhanr Sõnum. Väljaanne Postimees. Kuupäev 13.05.1933

Daam, kes maksab 500 kr. koeramaksu. Piiri tänaval elutseb daam, kes maksab linnavalitsusele aastas 500 kr. koeramaksu, sest tema koertepere pole suurem ega vähem kui poolesaja-pealine.
Rubriik Tartu teated. Zhanr Sõnum Väljaanne Postimees Kuupäev
28.06.1933

Koerte maastikuvõistlused Pääskülas. Eesti kennel-Klubi linnukoerte maastikuvõistlused algasid reedel [18.VIII] ja kestavad pühapäevani Pääsküla-Tänasilma Jahiselts "Nimrodi" maa-aladel. Neil võistlustel esineb esimest korda Soome-Kennel-Klubi oma kuulsate koertega; üks nendest on rahvusvaheline suurus, kes tänavu veel Rootsis ja Norras võistleb. Ka meie poolt on koeri rohkem üles antud kui iialgi enne, nii et võistlused, eriti viimasel päeval, tõotavad väga huvitavaks ja õpetlikuks kujuneda.
Zhanr: Sõnum. Väljaanne: Postimees. Kuupäev: 19.08.1933

Koerad võistlesid. eesti jahikoerte kasvandus edeneb. Eesti kennel-Klubi pidas järjekorralised linnukoerte maastikuvõistlused "Pääsküla-Tänasilma Jahimeeste Ringi Nimrodi" jahirendimaadel. ... esimest korda esines meil Soome Kennel-Klubi jahikoerte sektsioon oma koertega ... Eesti koerad töötasid hästi, nii et kolm esimese järgu diplomi välja anti. ... eesti kennel-Klubi juhatus võis rahuldustundega konstateerida, et lühikese aja jooksul Eesti jahikoerte kasvandus ja väljaõpe on rahvusvahelisele tasemele tõusnud. ...
Zhanr Sõnum. Väljaanne Postimees. Kuupäev
25.08.1933

Koertemaksu maal ei tule. ... Maks oli mõeldud selleks, et sellega mõjuda kaasa koerte arvu vähendamisele maal, kus neid peetakse üleliia palju. Maks iseenesest oleks tulnud väike, ... See maks oleks läinud valla kassasse. Nüüd on põllutööministeerium aga asunud seisukohale, et koerte maksustamine praegusel rahavaesel ajal tooks põllupidajatele soovimatuid kulusid ja on otsustanud seaduseelnõule mitte käiku anda.
Zhanr Sõnum. Väljaanne Postimees. Kuupäev: 14.09.1933

Koerte- ja kassikasvanduseks olgu linnaval. eri luba. Piirkond, kus ei tohi loomi pidada.
Rubriik: Tartu teated. Zhanr: Sõnum. Väljaanne: Postimees
Annotatsioon: Sundmäärus loomade pidamise kohta Tartu linnas. 20.IX võeti linnavalitsuses arutusel uue vastava sundmääruse kava. Kava võeti vastu ja läheb volikokku kinnitamisele. Lühidalt sisust.
Kuupäev 22.09.1933

Loomade piinamise eest karistati. Nagu selgub, on Tartu Eesti Loomakaitse Ühingu algatusel 1931. a. karistatud arestiga või rahatrahviga järgmised isikud: 1) hobuste piinamise või hobustega halvasti ümberkäimise eest; Abram Lellep (kaks korda), August Lepp, Salme Mahlapuu, Daniel Rammu, Peeter Tamberg, Johannes Tarrask, Peeter Uut, Karl Vares; 2)loomade korravastase transporteerimise eest: Aleksander Liivoja ja Jaan Sokolov; 3) koerte pidamise eest halvas olukorras: Katharina Jakobson.
Rubriik Tartu teated. Zhanr Sõnum. Väljaanne: Postimees.
Kuupäev 1932-08-04

Newfoundland - kalurite vabariik. Koerakujuline saar - kuulsa koeratüübi asupaik.Zhanr Reisikirjeldus. Väljaanne: Postimees.
Annotatsioon: New-Foundland, mai 22. 1932. Muljeid saarelt.
Kuupäev: 1932-06-11

Narva piirivalve jaoskonna koerad näitusele. Narva piirivalve jaoskond on otsustanud saata 21. ja 22.mail Tallinnas peetavale koerte üleriiklisele näitusele ka kohal. piirivalve koerad, kes on aidanud suurelt kaasa piirijooksikute tabamisele. Koerad on teeninud endale salakullerite ja teiste kahtlaste isikute tabamisega üleriiklise kuulsuse. Nüüd võimaldub kõigil inimestel näitusel tutvuda tublide koertega.
Rubriik: Ringi ümber kodumaa. Zhanr Sõnum. Väljaanne: Postimees
Kuupäev 1932-05-21

Brandi, A.Loomad ja arstiteadus. Haiguste kindlaksmääramine koerte haistmismeele abil. - Kuidas loomad end ise arstivad. - Rebane enesekirurgina. Prof. A. Brandi teaduslik följeton.
Zhanr Art. Väljaanne Postimees
Annotatsioon: Mitmesuguseid näiteid loomade kummalisest tegevusest.
Kuupäev: 1932-02-12

"Arno". Kriminaal-politsei käsutusesse saadeti politsei-koeri. "Arno" sai Tartu. Ta on alles aastane loom. Õpetatud ainult mõnikümmend päeva. Kohapeal jatkatakse õppetööd. Kohtasin "Arnot" eile komissariaadis. Erk loom, tarkade silmadega. Väiksemgi krõbin ei jää temast tähele panemata. Aga igale tühisele asjale ta tähelepanu ka ei pööra. Hüüdku kõrvalised inimesed teda nimepidi niipalju kui soovivad, see ei puutu temasse. Tema tähelepanu väärivad ainult õpetaja sõnad. Õpetaja arvab, et kulub veel ehk aasta päevad, enne kui "Arno" täielikud "teadmised" omandab.
Zhanr Sõnum. Väljaanne Postimees. Kuupäev 29.10.1926

Jahikoerte katsetamised Tallinnas.Annotatsioon: 23. ja 24. VIII toimusid Tallinnas Eesti Kennel-Klubi poolt korraldatud jahikoerte demonstratsioon-võistlused. Võitjad ja nende omanikud nimetatud. Üldse esines 16 koera.
Kuupäev 31.08.1930

Linnukoerte "jõuproov" Harku rabas. Hiljuti asutatud Eesti Kennel Klubi on lühikese aja jooksul suutnud end maksma panna. Kevadel klubi organiseeris koerte näituse,...Varsti ilmub eesti tõukoerte tõuraamat,...On loodud kindlad suhted välismaa kennel klubidega,... nüüd sügisel, 23. ja 24. augustil korraldab Kennel Klubi linnukoerte katsetamise Harku rabas. Iga jahimees oma neljajalgse abilisega on palutud külaline. ...
Zhanr Sõnum. Väljaanne Postimees. Kuupäev 15.08.1930

Uus "lend" politsei koeri. Septembri- ja oktoobrikuu jooksul peeti Haapsalu kriminaalkomissariaadi juures politseikoerte kooli. Õpetus lõppes 31. okt. Lõpudemonstratsioonil näitasid koerad huvitavaid võimisi ja saadeti peale selle oma juhtidega üksikutesse politseijaoskondadesse laiali. Üldse oli koeri 10, neist 8 saksa lambakoera ja 2 Dobbermann-Pincheri.
Zhanr Sõnum. Väljaanne: Postimees. Kohanimi: Haapsalu.
Kuupäev 06.11.1930

Laius-Tähkvere. Isikumaksu maksjad on möödunud aasta eeskujul jaotatud 6 liiki ja maksu määratud: 1. liik - 8 kr., 2. liik - 7 kr., 3. liik - 6 kr., 4. liik - 5 kr., 5. liik - 4 kr. ja 6. liik - 3 kr. Vallas sõiduks tarvitatavatelt jalgratastelt võetakse maksu 1 kroon igalt jalgrattalt. Koertemaksu võetakse tarbekoeralt 1 kroon ja igalt jahikoeralt 5 krooni. Maksude tasumise tähtpäevaks on: jalgrattamaksul 30. aprill ja isiku-, koera- ja t. maksudel 31. august.
Rubriik Ringi ümber kodumaa. Tartumaalt. Zhanr Sõnum. Väljaanne
Postimees.

Veriora vallavolikogu määras Veriora valla Pääsna, Pahtpää ja Viruskülla planeeritud riigimaa krundile omaniku. 1935. / 36. eelarve aastaks määrati maksud kindlaks järgmiselt: Isikumaks meestele 4 ja naistele 5 krooni. Koerte maksuks määrati: teisele tarbekoerale - 1 ja jahikoerale - 3 krooni. Sellega alanes isikumaks võrreldes möödunud aasta maksuga meestel 2 krooni võrra. Tööstusmaksu määrati vallas üldse 1100 kr. suuruses.
Rubriik Ringi ümber kodumaa. Võrumaalt. Zhanr Sõnum. Väljaanne
Postimees. Kohanimi Veriora. Kuupäev 24.01.1935

Laja, Ferdinand
Hulkuv koer. Missugune koer käib selle mõiste alla?
Zhanr Ülevaade. Väljaanne Postimees
Annotatsioon: Alla kirj.: Prof. F. Laja. Autor tutvustab koerte pidamise eeskirju ning selgitab hulkuva koera mõistet.
Kuupäev 26.05.1934

Väga palju on teateid elanikele tehtud protokollidest (lahised koerad) ning teine suur teemadering on koertemaks. Hämmastavalt palju teatatakse koerte mahalaskmisest (pole kinni, hulkuv, marutõvekahtlusega).
Koon ja kantseldan shotikaid (või kantseldavad nemad mind?)
http://kuduvkoeraomanik.blogspot.com/se ... d-Scotties

Collie´dega koll-adminn
Kasutaja avatar
Postitusi: 3309
Liitunud: 17 Aug 2004 19:07
Asukoht: Viljandi

Re: Koerateema Postimehes 30ndatel

PostitusPostitas Mesike » 11 Sept 2005 13:57

blacky kirjutas:..............Viljandi linnapea kinkis linnale kunstieseme. Viljandi linnapea A. Maramaa teatas linnavalitsusele kirjalikult, et ta soovib linnale kinkida kunstieset - kunstnik H. Orgusaare poolt valmistatud betoonist hundikoera kuju, mille alusele kinnitatud vaskplaat pealkirjaga "Koer valvab, kui inimesed magavad". kuju tuleks üles seada raekoja platsi sissekäigu kohale. Viimasel linnavolikogu koosolekul otsustati kingitus tänuga vastu võtta. Valiti 3-liikmeline komisjon koha küsimuse otsutamiseks.
Rubriik: Ringi ümber kodumaa. Zhanr: Sõnum. Väljaanne: Postimees
Kuupäev 1932-05-03
....

Sellest H.Orgusaare poolt valmistatud koerakujust on kirjutatud ka Sakalas
[img:200:18]http://www.hot.ee/mesike/mesike_signatuur.gif[/img]

Kasutaja avatar
Postitusi: 727
Liitunud: 18 Aug 2004 20:27
Asukoht: Harjumaa

PostitusPostitas blacky » 11 Sept 2005 19:49

Daam, kes maksab 500 kr. koeramaksu. Piiri tänaval elutseb daam, kes maksab linnavalitsusele aastas 500 kr. koeramaksu, sest tema koertepere pole suurem ega vähem kui poolesaja-pealine.
Rubriik Tartu teated. Zhanr Sõnum Väljaanne Postimees Kuupäev
28.06.1933


Huvitav, kes too daam oli ja mis koeri ta kasvatas...
Koon ja kantseldan shotikaid (või kantseldavad nemad mind?)
http://kuduvkoeraomanik.blogspot.com/se ... d-Scotties

Postitusi: 138
Liitunud: 30 Sept 2004 06:20

PostitusPostitas Habemega Corgi » 12 Sept 2005 07:13

Tegu on tartlasega Julie Mieler, loe muuseumi nurga varjupaikade esimest lugu. Maneezi tn arhiivis on tema "kriminaal toimikud" 1930 ja 1936.

Mine Muuseumi nurk

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline