Kuulekuskoolitusest 30 aastat tagasi

Eesti koeranduse ajalugu, Koertemuuseumi vestlusring
lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

Kuulekuskoolitusest 30 aastat tagasi

PostitusPostitas Kirke » 23 Apr 2005 12:52

Tekst pärineb Laura omanduses olevast Teenistuskoerte vabariikliku näituse kataloogist 1975.a. ja järgneb...

DRESSUURIST

Igal kevadel ja sügisel korraldab ALMAVÜ Vabariiklik Teenistuskoerte Kasvatajate Klubi üld- ja eridressuuri kursused. Kursuste lõpul teevad koerad läbi katsed, kus kohtunike kolleegium hindab nii koera kui ka dresseerija võimeid ning annab koerale kas I, II või III järgu. I ja II järgu puhul antakse diplom ning vastavalt kuld- ja hõbežetoon. III järgu saanud koerale antakse diplom.

Näitusel hinnatakse koeri ekspertiisi tulemuste põhjal medalitega. Et saada näitusel medalit, peavad 1,5 kuini 2,5 aasta vanuste koerad esitama üldtressuuri ning 2,5 aasta vanuste ja vanemate koerte omanikud eridressuuri diplomi. Kuni 1,5 aasta vanused koerad saavad medaleid dressuuri diplomita.

Mida peavad teadma dresseerija ja tema koer ülddressuuri katsetel, on toodud allpool.

ÜLDRESSUURI KURSUS

Katsed ülddressuurist korraldatakse vastavate riistadega sisustatud õppeplatsil.
Katsetele tulevad dresseerijad kerges mugavas riietuses. Koerad tuuakse kohale jalutusrihmata, valju (tagidega-) kaelarihmata, medalite ja žetoonideta.
Dresseerija juhib koera käskluste või žestide abil, kas lahus või koos.
Koera nime on lubatud hüüda sel puhul, kui käskluse andmisel on koera tähelepanu pööratud mujale.

Kohtunike kolleegiumil on katsetel õigus kontrollida dresseerijate ettevalmistust ja nende koerte oskusi ükskõik, millises võtete sooritamise järjekorras, välja arvatud kompleksvõtted. Koerte suhtumist toidusse kontrollitakse enne ebasoovitava tegevuse lõpetamise võtet. Suhtumist lasusse kontrollitakse viimasena.

Koerte püsivus võtete sooritamisel peab olema 10-15 sekundit.
Dresseerija keskmine hinne saadakse üldisest pallide summast (pallid koera juhtimise eest kõikide võtete sooritamisel + pallid koera töö eest). Katsed sooritanud koera üldisele hindele lisatakse dresseerijale antud hinne, mille ta sai kogu kursuse töö eest.

Ülddressuuri katsetel kontrollitakse, kuidas koer täidab järgimisi võtteid:
  1. Dresseerija kõrval käimine.
  2. Suhtumine suukorvisse.
  3. Käskluste “Püsti!” (“Seisa!”), “Istu!”, “Lama!” täitmine (kontrollitakse koos)
  4. Dresseerija juurde tulek ja tagasipöördumine kohale (kontrollitakse koos).
  5. Visatud eseme toomine (“Apporte!”)
  6. Suhtumine toidusse.
  7. Ebasoovitava tegevuse lõpetamine (“Fu!”)
  8. Poomi ja redeli ületamine.
  9. Barjääri ja aia ületamine.
  10. Suhtumine lasusse.

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 23 Apr 2005 13:08

1. DRESSEERIJA KÕRVAL KÄIMINE (KÄSKLUS “KÕRVAL!”)

Dresseerija liigub koos tema vasaku jala juures astuva koeraga 20m kauguselt otsejoones kohtuniku poole, jääb temast 2m kaugusele valveseisangusse ja raporteerib: “Dresseerija (ees- ja perekonnanimi) koos koeraga (koera nimi) ülddressuuri katseteks valmis!”
Pärast raporteerimist alustab dresseerija koos koeraga kohtuniku juhtimisel liikumist 30x50m suurusel platsil, sooritab täpselt pöörded, muudab liikumise kiirust, jääb seisma ja sooritab pöörded kohal.
Korduskäsklused ja –žestid on lubatud ainult suuna ja kiiruse muutmisel, samuti seismajäämisel. Kõik muud koera mõjutamise vahendid on keelatud.

Dresseerija peab tulema koos koeraga kohtuniku ette rivisammul. Raport kohtuniule peab olema antud selge häälega, reipalt. Dresseerija peab täpselt juhtima koera liikumise ajal ega tohi moonuta käsklusi ja žeste.
Kõrgeim hinne dresseerijae koera juhtimise eest – 5 palli.

Hinne alaneb:
1/2 palli ebakorrektse tuleku eest kohtuniku juurde;
1/2 palli loiu raporteerimise eest;
1/2 palli iga ebatäpse pöörde eest liikumisel ning kohal;
1 pall, kui koera ei ergutata katse sooritamisel;
1 pall häälekõla (intonatsioon) oskamatu kasutamise eest;
1/2 palli iga käskluse moonutamise eest;
2 palli ebasoovitavate mõjutusvahendite kasutamise eest (löögid, koera juurdemeelitamine maiustusega jne).

Koer peab liikuma dresseerija kõrval energiliselt, nii et tema rind oleks dresseerija vasaku põlve kohal. Seismajäämisel peab koer iseseisvalt istuma.
Kõrgeim hinne koerale dresseerija kõrval käimise eest – 5 palli.

Hinne alaneb:
1/2 palli iga korduskäskluse või –žesti eest, kui need ei ole seotud liikumissuuna või –kiiruse muutmisega;
1 pall dresseerijast mahajäämisel, etteminemisel või kõrvalekaldumisel koera keha pikkuse ulatuses:
1 pall, kui koer dresseerija seismajäämisel või pöörete sooritamisel kohal iseseisvalt ei istu;
1/2 palli vale asendi eest istumisel dresseerija jala juures;
2 palli dresseerijast maha jäämisel, etteminemisel või kõrvalekaldumisel rohkem kui koera keha pikkuse ulatuses.

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 23 Apr 2005 16:00

2. SUHTUMINE SUUKORVISSE (ILMA KÄSUTA)
Kohtuniku nõudel paneb dresseerija koera istuma, näitab koera hammaste vastastikust asetust - hambumust ning paneb koerale rahulikult suukorvi pähe.
Seejärel annab ta käskluse "Kõrval!" ja liigub koos koeraga 100 - 150 m edasi. Liikumisel muudab ta suunda ja teeb peatusi.

Dresseerija peab kiirelt ning õigesti näitama koera hambumust, panema vilunud liigutusega koeralesuukorvi pähe, energiliselt liikuma, sooritama täpselt pöördeid ning õigesti juhtima koera.

Kõrgeim hinne dresseerijale koera suhtumise eest suukorvisse - 5 palli.

Hinne alaneb:
1-2 palli suukorvi halvasti päheasetamise eest;
1/2 - 1 palli hambumuse oskamatu näitamise eest;
1/2 palli, kui koera ei kiideta ega ergutata;
1/2 palli koera hilinenud mõjutamise eest;
2 palli koeraga jämeda käitumise eest.

Koer peab tõrkumatult laskma vaadata hambumust, suhtuma ükskõikselt suukorvisse ega tõrkuma selle pähepanemisel; liikuma rahulikult.

Kõrgeim hinne koerale ükskõikse suhtumise eest suukorvisse - 5 palli.

Hinne alaneb:
1/2 - 1 pall tõrkumise eest suukorvi pähepanemisel;
1/2 - 1 pall tõrkumise eest hambumuse vaatamisel;
1/2 palli iga katse eest suukorv maha visata;
1/2 palli iga kordus- või keelava käskluse eest;
3-4 palli kui koer, vaatamata dresseerija mõjutustele, püüab suukorvi ära kiskuda.

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 03 Okt 2005 09:43

3. SEISMINE, ISTUMINE, LAMAMINE (KÄSKLUSED "SEISA!" VÕI "PÜSTI!", "ISTU!", "LAMA!")

Kõiki võtteid kontrollitakse kompleksselt. Dresseerija panev koera istuma ning eemaldub temast 15 m kaugusele. Kohtuniku märguandel paneb dresseerija käskluste või žestidega koera kas lamama, püsti seisma või istuma, selle arvestusega, et iga võte täidetakse kaks korda eri asendist.

Dresseerija peab täpselt juhtima koera, õigesti andma käsklusi ja kasutama žeste, õigeaegselt kiitma koera ning oskuslikult kasutama intonatsiooni.
Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest (iga võtte eest eraldi) - 5 palli.

Hinne alaneb igal võttel eraldi:
1/2 palli koera loiu juhtimise eest;
1/2 iga käskluse või žesti moonutamise eest;
1 pall intonatsiooni väära kasutamise eest;
1 pall koera oskamatu kiitmise eest;
1 pall, kui koer kardab dresseerijat;
1-2 palli koeraga toore käitumise eest.

Kõrgeim hinne koerale iga võtte eest eraldi - 5 palli.

Hinne alaneb:
1/2 palli iga korduskäskluse või -žesti eest;
1/2 palli iga asendi muutmise eest (käsuta);
1/2 palli vale asendi eest seismisel, istumisel, lamamisel;
1/2 palli võtete aeglase täitmise eest;
1/2 palli iga lähenemise eest dresseerijale asendite muutmisel;
1/2 palli iga kord, kui tähelepanu kaldub kõrvalisele ärritajale.

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 03 Okt 2005 09:54

4. DRESSEERIJA JUURDE TULEK JA TAGASIPÖÖRDUMINE KOHALE (KÄSKLUSED "MINU JUURDE!" VÕI "SIIA!" NING "KOHT!")

Mõlemaid võtteid kontrollitakse kompleksselt.
Dresseerija paneb koera lamama, asetab tema kõrvale mõne oma eseme ja eemaldub koerast 15 m kaugusele. Kohtuniku käskluse järel kutsub ta koera oma juurde ning pärast kindlaks määratud püsivusaega saadab ta oma kohale tagasi.

Dresseerija peab energiliselt, selge häälega ja õigesti andma käsklusi ning kasutama žeste, õigsti kasutama häälekõla, õigeaegselt ning õigesti kiitma koera ning kasutama keelukäsklusi.

Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest mõlema võtte sooritamisel - 15 palli (dresseerija juurde tulek 10 palli, tagasipöördumine kohale 5 palli).
Hinne alaneb:
1 pall koera loiu juhtimise eest
1/2 palli iga käskluse või žesti moonutamise eest;
1 pall, kui koer kardab dresseerijat;
1 pall meelituste oskamatu kasutamise eest;
1/2 palli häälekõla oskamatu kasutamise eest;
1 pall koeraga nõrga kontakti eest;
1 pall koeraga toore käitumise eest.

Koer peab vahetult jälgima dresseerijat ja esimese käsu või žesti peale kiirelt jooksma tema juurde ning pärast kindlaksmääratud püsivusaega pöörduma kiirelt endisele kohale tagasi ja lamama kohalejäetud esme juurde.
Kõrgeim hinne koerale mõlema võtte sooritamise eest - 15 palli(dresseerija juurde tulek 10 palli, kohaleminek - 5 palli).

Hinne alaneb igal võttel eraldi:
172 palli iga korduskäskluse või žesti eest;
1-2 - 1 pall võtete aeglase sooritamise eest;
1/2 palli, kui koer ei istu dresseerija vasaku jala juurde;
1 pall, kui koer pärast kohale tagasipöördumist ei lama;
1/2 palli, kui koer jääb kohale lamama 1 m kaugusel esemest;
3 palli, kui koer jääb lamama kaugemale, kui 1 m esemest.

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 03 Okt 2005 10:13

5. VISATUD ESEME TOOMINE (KÄSKLUSED "APPORT!", "ANNA!")

Dresseerija paneb koera istuma oma vasaku jala juurde, võtab paremasse kätte selleks ettevalmistatud eseme, näitab seda koerale ning viskab selle vähemalt 10 meetri kaugusele. Pärast nõutud püsivusaega saadab koera käsklusega "Apport!" ning suunava žestiga eset tooma.
Käsklusega "Anna!" võtab dresseerija koeralt toodud eseme.

Dresseerija peab täpselt käskluste ja žestidega juhtima koera ning teda õigeaegselt kiitma või keelama.

Kõrgeim hinne dresseerijale - 10 palli.

Hinne alaneb:
1 pall koera loiu juhtimise eest
1/2 palli iga moonutatud käskluse või žesti eest;
1 pall häälekõla ebaõige kasutamise eest;
1/2 palli koera kiitmise eest ebasobival ajal;
1 pall koera mõjutamise puudumise eest;
1/2 palli koera hilinenud mõjutamise eest.

Koer peab istuma dresseerija vasaku jala juures ja alles käskluse "Apport!" peale kiirelt tõusma, jooksma visatud eseme juurde, haarama selle suhu ning kiirelt pöörduma esmega tagasi. Ta peab minema dresseerija seljatagant läbi ning istuma tema vasaku jala juurde. Käskluse "Anna!" järel peab koer andma dresseerijale toodud eseme.

Kõrgeim hinne koerale eseme toomise eest - 10 palli.

Hinne alaneb:
1/2 palli iga korduskäskluse või -žesti eest;
1/2 - 1 pall eseme loiu ja aeglase toomise eest;
1/2 - 1 pall esemega mängimise eest selle toomisel;
1 pall, kui koer pillab eseme maha dresseerija juures;
1 pall püsivuse puudumise eest eseme toomise eel;
5 palli, kui koer pärast käsklust "Apport!" jookseb eseme juurde, võtab selle, kuid pillab selle liikumisel maha ega too dresseerijale.

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 03 Okt 2005 10:23

6. SUHTUMINE TOIDUSSE (KÄSUTA)

Dresseerija läheb koos koeraga kohtuniku juhendamisel koha juurde, kuhu on laiali laotatud toit ning laseb koeral vabalt liikuda, jälgides tähelepanelikult tema käitumist.
Kui koer püüab haarata maast toitu, on dresseerijal lubatud anda koerale keelav käsklus "Fu!". Kohtuniku juhendamisel pakub koerale toitu võõras isik.

Dresseerija peab täpselt juhtima koera ja tähelepanelikult jälgima tema käitumist, et õigeaegselt ära hoida toidu söömist.
Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest - 10 palli.

Hinne alaneb:
1 pall hilinenud käskluse "Fu!" eest;
1-2 palli koera iga mittevajaliku mõjutamise eest;
1 pall, kui koer kardab dresseerijat;
1 pall oskamatu kiitmise eest;
2 palli tooruse eest koera suhtes (tugevad tõmbed, löömine).

Koer peab liikumise ajal ükskõikselt suhtuma laialilaotatud toidusse. Olles rihma otsas dresseerija jala juures ei tohi ta võtta toitu kõrvalise isiku käest.
Kõrgeim hinne koerale toidusse suhtumise eest - 10 palli.

Hinne alaneb:
2 palli iga keelava käskluse "Fu!" eest;
3 palli, kui koer haarab toitu, kuid pärast esimest käsklust "Fu!" viskab selle maha;
1/2 - 1 pall agressiivsuse eest rahulikult seisva abilise suhtes;
1-2 palli passiivse kaitsereaktsiooni eest toidu pakkumisel;
1/2 palli toidu juures pikaajalise seismise ja selle nuusutamise eest;
10 palli toidu söömise eest.

Kasutaja avatar
Postitusi: 2043
Liitunud: 03 Nov 2004 17:21
Asukoht: Tallinn

PostitusPostitas PiretR » 03 Okt 2005 10:38

Oo! See suhtumine toidusse on minule, kui spanjeliomanikule, nagu surmasõlme sooritamine. Kuidas see dresseerimise protsess võiks välja näha? Kas keegi sellist "kiviaegset" dressuuri teeb veel ka?
Naerata, sest homme on veel hullem...

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 03 Okt 2005 11:00

Pole viga, ma panen veel Fu hindamise ja poom/redel/barjäär ja pauk ka üles, siis võiks täitsa võrrelda, et kuidas ülddressuuri kursus tunduks tänastele SK ja KK tegijatele :)...

Ja näiteks mul tekkis küsimus, kuidas sellist toidusse ükskõikselt suhtujat tänapäeval jälge oleks pandud tegema?
Igal koeral peab olema kodu - aga igal kodul ei pea olema koera.

Kaja

PostitusPostitas Kaja » 03 Okt 2005 11:47

Seda ülddressuuri kursust tegid omal ajal ka collied. Oli päris paras närimine, käisime ikka paar-kolm kuud kaks korda nädalals platsil. Ei olnud sellist suhtumist, et - see on võimatu! Lihtsalt - teisiti ei saanud! Ülddressuur pidi olema tehtud, et saada aretusplaani, teatud vanusest edasi oli vaja ka eridressuuri. Vanusegruppide järgi oli dressuur ka näituseringides nõutud, kel polnud diplomit, võis jääda ilma medalist või halvemal juhul - üldse mitte näitusele pääseda. Oma collie õppis kõike lennult ja see dressuur ei olnud üldse keeruline. Probleeme oli, kuid mitte ületamatuid......välja arvatud - pauk. Tegelikult läks meil esimeses grupis nirult - samas grupis oli üks onu hüsteerilise airedale terrieriga. Ja selle kloppimisest ja röökimisest piisas, et Riti keeldus sel platsil edaspidi tegutsemast... Katse saime üle noatera tehtud teisel platsil, põhilise koolituse tegin edasi hoopis kodus. Hiljem sai aidatud koolitajat juba ainult colliegruppide juures, abilisena, mitte instruktorina. Sest - see oli tore!

Kasutaja avatar
Postitusi: 612
Liitunud: 30 Aug 2004 21:30
Asukoht: Tallinn; Nõmme

PostitusPostitas Alice » 03 Okt 2005 12:02

PiretR kirjutas:Oo! See suhtumine toidusse on minule, kui spanjeliomanikule, nagu surmasõlme sooritamine. Kuidas see dresseerimise protsess võiks välja näha? Kas keegi sellist "kiviaegset" dressuuri teeb veel ka?


Pole see nii rakse midagi. Mina suutsin 11. aastasena oma 1-aastase 1/2 Shoti terjeriga edukalt 2. järgu saavutada, kusjuures väga napilt jäi 1. järgust puudu.

Aga toidu mittevõtmist õpetati nii, et treener pakkus koerale toitu, sina ütlesid "fu" ja tõmbasid koera ära. Siis andsid ise maiuse. Pärast pandi maius maha ja jälle pidid enne seda, kui koer maiust võtma hakkas, ta ära tõmbama (+ järgnes preemia omaniku käest). Mõte oli selles, et koer saaks aru, et toitu saab ta ainult omanikult.

Kasutaja avatar
Postitusi: 287
Liitunud: 19 Aug 2004 12:38
Asukoht: viljandimaa

PostitusPostitas diisel » 03 Okt 2005 12:07

Polnud hullu midagi :), mina ei teinud küll 30.a. vaid 16 aasta eest.
Mulle meeldis näiteks see poomi, kraavi ja redeli ning trepi osa. Täna olen märganud koeri, kes ei julge näiteks üle palk- või laudsilla minna metsas. Sest nad pole kunagi seda ennem teinud.

Toidust loobuma õpetamiseks oli muidugi suht karm meetod - elekter. Oli koeri, kes said löögi ja enam platsile tulla ei tahtnudki.

Varemalt kasutati häälkäsklustega paralleelselt ka žeste - nii et hiljem tegi koer sooritusa ka ilma häälkäskluseta - puhtalt žestidega. Ja see on mulle kole kõvasti külge jäänud - kipun praegugi kätega vehkima kui koeraga trenni teen.

Treeningud olid töised ja mul on vaid head mälestused.

Meenub veel see, et enne trenni võisid koerad omavahel lahtiselt suhelda - minu koer võttis dressuuriplatsi seetõttu kui mänguväljakut ja tööle keskendumine oli raskem. Probleemiks oli minu arust ka dominantsete isaste kiskumised omavahel hierarhia kehtestamiseks. Eriti keeruline oli see mulle, kuna minu isane oli väga dominantne ja terve platsi koerad kakles ta endast madalamale astmele ning valvas treeningutes, et keegi reegleid ei rikuks. Ühe näitena - kõrvalkõnd - kõik käisid rivis koerad kõrval ilma rihmata. Kes julges peremehest eemalduda, sellel tormas mu habe kohe ligi ja sundis tagasi oma kohale. :?

Ahjaa ja praegu treener laseb meil kõndid ringis - varem tehti seda ristküliku kujuliselt ning koertel oli nurkade võtmine palju parem kui praegu.

komondorid & sir Benton
Postitusi: 1261
Liitunud: 18 Aug 2004 10:09

PostitusPostitas Mondor » 03 Okt 2005 12:24

Seilasime - teame :irw:
Aasta vast 78 või 79, dogi Urana ja mina. Ära tegime, II järk.

Kasutaja avatar
Postitusi: 1085
Liitunud: 18 Nov 2004 10:57
Asukoht: Tartu

PostitusPostitas Saba » 03 Okt 2005 12:44

Käisin teismelisena ka oma puudliga dressuuris, polnud seal hullu miskit. Paadunud koerafännina ootasin pikisilmi dressuuritundide algust. Mu puudlipoiss oli krutskeid täis ja nn distantsi peal oli tal eksamite ja võistluste ajal alati miskit varuks :roll: Treeningutel tegi ta alati kõik korralikult ära. Mäletan et võistlustel käsluse "jaluta" ajal läks Mauri tavaliselt redelile jalga tõstma :oops: .
Toidust keeldumist meil elektriga küll ei õpetatud.
Hoopis preagusest kuulekuskoolitusest ei saa ma aga eriti aru...

Meil olid sellised segagrupid ja hästi tore oli
... minu lemmikud on kaunid ja mugavad Borzoid...

spannud südames
Kasutaja avatar
Postitusi: 535
Liitunud: 23 Aug 2004 14:03
Asukoht: omadega rabas

PostitusPostitas marin » 03 Okt 2005 12:58

Meie tegime toidusõber spanjeliga toidust keeldumist küll (variant -treener pakkus ja koer ei tohtinud võtta), tuli täitsa välja :)
See oli 80.-ndatel.
"No one who lives with a Cocker Spaniel is ever alone" DogMama
"If you’re going through hell, keep going!" Winston Churchill

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 03 Okt 2005 13:55

Jah, kui oma mälestustesse kalduda, siis 70.date lõpust ja 80date algusest küll elektrit ei mäleta. Vorsti vahele kästi hoopis sinepit panna. Meil vähemalt. Billy puhul toimis kah.
Ainuke asi, millest ei saanud aru, miks seda tegema peab, oli lahtisest tõkkest üle hüppamine. Ja mõnus meenutus on sellest, kuidas poomil käimist õpitud sai: minul oli ühelt poolt õlg koeral kõhu all toeks ja emal teiselt poolt. Selgeks sai. :)
Igal koeral peab olema kodu - aga igal kodul ei pea olema koera.

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 03 Okt 2005 14:09

7. EBASOOVITAVA TEGEVUSE LÕPETAMINE (KÄSKLUS "FU!")

Ebasoovitava tegevuse lõpetamist kontrollib kohtunik, olles eelnevalt dresseerijaga kokku leppinud, kas käsklust "Fu!" kasutatakse toidu pakkumisel (toitu pakub dresseerija ise), visatud eseme toomisel (koer peab eseme keelava käskluse järel maha pillama), dresseerimisülikonda riietunud või dresseerimisvarrukaid kandva abilise ründamisel (koer peab ründamise katkestama).

Dresseerija peab koera energiliselt juhtima ja eriti täpselt ning vastava häälekõlaga andma käskluse "Fu!".
Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest - 10 palli.

Hinne alaneb:
1 pall häälekõla oskamatu kasutamise eest;
1 pall iga hilinenud mõjutamise eest käsklusega "Fu!"
1/2 - 1 pall iga mittevajaliku "Fu!" eest;
1/2 - 1 pall kriiskava ja venitatud "Fu!" eest;
2 palli koeraga toore käitumise ja koera löömise eest;
1 pall koera nõrga ja ebakindla mõjutamise eest.

Koer peab esimese keelava käskluse "Fu!" järel lõpetama ebasoovitava tegevuse. Kõrgeim hinne koerale keelava käskluse "Fu!" täitmise eest - 10 palli.

Hinne alaneb:
2 palli iga korduva käskluse eest;
1-2 palli passiivse katisereaktsiooni ilmnemise eest keelava käskluse andmisel;
1-2 palli, kui koer liigselt ärritub ega lakka haukumast pärast katse sooritamist;
10 palli, kui koer reageerib nõrgalt keelavale käsklusele ning mitu korda ei täida seda.

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 03 Okt 2005 14:21

8. POOMI JA REDELI ÜLETAMINE (KÄSKLUS "EDASI!", "MINU JUURDE!" VÕI "SIIA!")

Mõlemaid võtteid kontrollitakse kompleksselt.
Dresseerija liigub koos koeraga poomi juurde ning peatub sellest 1 m kaugusel. Pärast nõutud püsivusaega annab ta käskluse "Edasi!" koos suunava žestiga. Samal ajal, kui koer ületab poomi, liigub dresseerija poomist paremal pool umbes 1 m kaugusel koera taga. Kui koer on poomi ületanud, kutsub dresseerija ta oma kõrvale ning liigub redeli juurde. 1m kaugusel redelist paneb ta koera istuma ning pärast nõutud püsivusaega annab käskluse "Edasi!" koos suunava žestiga, ise aga jääb paigale.

Dresseerijal ei ole lubatud koera upitada ega toetada riistadel. Ta peab energiliselt koera juhtima, andma täpseid käsklusi ja suunama teda žestidega.
Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest - 5 palli iga võtte eest.

Hinne alaneb:
1 pall koera loiu juhtimise eest;
1/2 palli iga moonutatud käskluse või žesti eest;
1/2 palli koera mitteõigeaegse kiitmise eest;
1 pall ebatäpse käskluse või žesti eest;
2 palli mõjutamisvahendite eest, mida ei ole määrustikus ette nähtud

Koer peab kohe pärast dresseerija käsklust ja žesti ronima iseseisvalt poomile ja redelile, need peatumata ja kindlalt ületama ning dresseerija käskluse peale tulema tema vasaku jala juurde.
Kõrgeim hinne koerale iga võtte sooritamise eest - 5 palli.

Hinne alaneb igal võttel eraldi:
1/2 palli iga korduskäskluse või -žesti eest;
1 pall püsivuse puudumise eest riistade ületamise eel;
1 pall iga ebaõnnestunud ületamiskatse eest;
1/2 palli liialt aeglase ja ebakindla liikumise eest poomil ja redelil;
1/2 palli poomi või redeli ületamise eest käskluseta.

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 03 Okt 2005 14:32

9. BARJÄÄRI JA AIA ÜLETAMINE (KÄSKLUSED "BARJÄÄR!")

Dresseerija peatub koos koeraga 3 m kaugusel tõkkest ning pärast teatud püsivusaega saadab koera käsklusega "Barjäär!" tõkete ületamisele. Samal ajal kui koer ületab tõkkeid, liigub dresseerija tõkkeist paremale poole ning kutsub koera oma juurde. Dresseerijal ei ole lubatud koera abistada tõkete ületamisel.

Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest, iga võtte eest eraldi - 5 palli.

Hinne alaneb igal võttel eraldi:
1 pall koera loiu juhtimise eest;
1/2 palli iga korduskäskluse või -žesti eest;
1/2 palli koera oskamatu kiitmise eest;
1 pall ebatäpse käskluse või žesti eest;
1/2 palli tõkete ületamise eest käskluseta;
2 palli mõjutamisvahendite eest, mida ei ole määrustikus ette nähtud.

Koer peab dresseerija esimese käskluse või žesti peale hüppama üle aia, ilma et oleks seda käppadega puudutanud, ning vabalt ületama barjääri. Pärast tõkete ületamist peab ta kohe esimese käskluse järel tulema dresseerija juurde.
Kõrgeim hinne koerale iga võtte sooritamise eest - 5 palli.

Hinne alaneb:
1/2 palli iga korduskäskluse või -žesti eest;
1/2 palli püsivuse puudumise eest enne tõkete ületamist;
1 pall iga ebaõnnestunud ületamiskatse eest;
1/2 tõkete ebakindla ületamise eest (ripub barjääri ülemisel serval, puudutab aeda käpaga).

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 03 Okt 2005 14:39

10. SUHTUMINE LASUSSE

Dresseerija paneb koera istuma ja eemaldub temast 15 m kaugusele. Pärast ettenähtud püsivusaega tulistab abiline, kes on koerast 10-15m kaugusel, kohtuniku käskluse peale stardipüstolist. 10-15 sekundi möödumisel läheb dresseerija koera juurde.

Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest - 10 palli.

Hinne alaneb:
1 pall koera ebakindla mõjutamise eest;
1 pall koera oskamatu kiitmise eest;
1 pall koera hilinenud mõjutamise eest;
1-2 palli toore ja häbematu käitumise eest koeraga.

Koer peab kartmatult suhtuma lasusse ning säilitama istuva asendi, kuni dresseerija tuleb tema juurde.
Kõrgeim hinne koerale suhtumise eest lasusse - 10 palli.

Hinne alaneb:
1 pall asendi muutmise eest;
2 palli, kui koer liigub dresseerija suunas, kuid peatub esimese käskluse peale;
1 pal agressiivsuse eest tulistaja suunas, mis aga lakkab kohe esimese keelava käskluse järel;
3 palli, kui koer läheb dresseerija juurde või tungib tulistajale kallale, vaatamata käsklusele;
10 palli, kui koer läheb kohalt ning dresseerija juurest.


Nii. Otsa sai - üritan samast teosest siia pilte ka juurde tekitada, aga kuna nad on ikka üsna õnnetu kvaliteediga, siis pole enda õnnestumises väga kindel.

Kasutaja avatar
Postitusi: 287
Liitunud: 19 Aug 2004 12:38
Asukoht: viljandimaa

PostitusPostitas diisel » 03 Okt 2005 15:35

:D Hahahaaa mulle meenub kuidas aitasime suurel sõbralikul mustal dogil Roi'l üle poomi käimist. Vaeseke oli kole suur - poom aga üsna kõrge ja kitsas. Niisiis sai iga koera käpa juurde üks inimene + üks toetaja kummagil küljel koera ribide kohal. Oi ta vaeseke värise kui me ta poomile tõstsime ja samm-sammhaaval käppi seadsime. Üle saime :) ja poiss enam ei kartnud ka pärast. Vaatas et polegi nii hirmus !

Kasutaja avatar
Postitusi: 3247
Liitunud: 27 Nov 2004 14:18
Asukoht: enamasti Tallinn

PostitusPostitas Heili » 03 Okt 2005 15:46

Mäletan hästi, kuidas oma 6-kkust pooldogi üle poomi aitasin minna, esimesed kolm korda oli ikka tõeline tegu, aga kui käppa sai, siis läks meeleldi. Redelist läksime koos, kah sai selgeks.
Tegelikult olid need täiesti kasulikud, sest minu teine koer, kelle sai 9-kuusena, oli paras mürakas dogi ja temaga ma neid harjutusi ei teinud ja mäletan, milliste raskustega me ta pööningutrepist alla saime. Üles tuli ta mulle järele, aga tagasi ei julgenud tulla, trepp järsk ja sein ees. Noh, lõpuks sai võetud range rihm (et üle pea ei libiseks) ja mina siis tõmbasin ja vend lükkas tagant. Pärast hädahuilet, mis kõlas kui tõeline udupasun, oli koer all! Ei tulnud ta enam trepimadememelgi.
Sama dogi pelgas mul ka üle rippsilla tulla. Kuna ta ujumises ka mingi käpp polnud, siis oli jõgede või sügavate ojade ületamine paras pähkel - talle, mitte mulle. Sest mina, igavene julmur, läksin üle ja võssa ja siis ei saanud ta maha jääda. Üle jõe tundus kindlam ujuda kui üle rippsilla või poomitaolise asja tulla, vett pritsis taevasse, aga üle tuli!

Nii et need redelid-poomid minu meelest igavesti praktilised asjad, kui koeraga pisut ringi liigud. Kahju, et enam neid platse pole.

Samuti oli too ülddressuur väga loogiline. Näiteks kõrvaletulek selja tagant, kerge õpetada ja koer ei jää kunagi jalgu. Vahepeal oli mingi totter taganemise idee, praegu pole uurinud, olen oma koertele selja tagant tulemist õpetanud.
Tarkus tuleb meieni sageli valuliselt ja väikeste osade kaupa.

BH KK3 IPO3
Kasutaja avatar
Postitusi: 598
Liitunud: 17 Aug 2004 19:39
Asukoht: Tallinn

PostitusPostitas Mary » 03 Okt 2005 15:55

Kirke kirjutas:Ja näiteks mul tekkis küsimus, kuidas sellist toidusse ükskõikselt suhtujat tänapäeval jälge oleks pandud tegema?


Koer ei ole nii rumal midagi ;). Saab aru küll, millal on niisama suvalisel kohal vedelev toit ja millal on jäljetöö. Umbes sellist mõtet rääkis mulle ka Marika Mikk, et tema koerad maast sodi süüa ei tohi, aga jälge nagu ajaks (selle aasta ESLÜ meister PJK-s :D) ja mina täiesti usun.
humans are consistently inconsistent

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 03 Okt 2005 16:00

No ma midagi ikkagi välja sealt kataloogist digika ja kerge fototöötluse abil pigistasin - vähemalt peaks arusaadav olema, misasjadega tegu on.

Raporteerimine:
[img:167:350]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kataloog0141.jpg[/img]

1. Kõrvalkõnd
[img:350:324]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kataloog0131.jpg[/img]

2. Suhtumine suukorvisse ja hammaste kontroll
[img:175:350]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kataloog0121.jpg[/img] [img:231:350]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kataloog0111.jpg[/img]

3. Püsti!
[img:350:273]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kataloog0081.jpg[/img]

Istu!
[img:350:271]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kataloog0091.jpg[/img]

Lama!
[img:350:262]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kataloog0101.jpg[/img]

4. Dresseerija juurde tulek
[img:178:350]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kataloog0071.jpg[/img]

8. Poomi ületamine
[img:260:350]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kataloog0372.jpg[/img] [img:350:257]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kataloog0061.jpg[/img]

Redel - mina mäletan, et see oli ikka päris kõrge kohe, isegi oli kõhe sinna otsa ronida
[img:262:350]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kataloog0051.jpg[/img]

9. Barjäär
[img:281:350]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kataloog00313.jpg[/img]

Aed
[img:350:241]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kataloog00112.jpg[/img]

Vot nii.
Tea - kas tolleaegse kaitskoolituse kohta ka huvilisi oleks lugema ja vaatama? - Pigistasin sealt ka natuke pilte välja.
Viimati muutis Kirke, 17 Apr 2007 19:08, muudetud 1 kord kokku.
Igal koeral peab olema kodu - aga igal kodul ei pea olema koera.

Hõbekollitar Viola
Kasutaja avatar
Postitusi: 852
Liitunud: 14 Dets 2004 15:10
Asukoht: Iisaku

PostitusPostitas Svejk » 03 Okt 2005 22:26

On, on huvilisi!
Endagi dressuuriaeg tuli meelde. Ega see 18 aastat tagasi teistmoodi olnud, kui siinkirjutatu.
Mu collieke ei tahtnud ka kuidagi poomile minna, ikka mitmed trennid tuli teda sinna tõugata-sikutada. Ühel päeval oli aga hirmus vihmane ning trenn jäi ära. Mina omas entusiasmis olin muidugi kohale läinud ning ikka poomi harjutama (egas siis laps-ullike tule selle pealegi, et libedal poomil koer alla võib kukkuda). Üle ta sealt tuli seekord ning miskipärast peale seda ta enam ei kartnud. Redelit meilt miskipärast ei nõutud (colliede erigrupp?), kuigi sakslased seda tegid.
Fuu-d ning võõra käest toidu võtmise keeldumist sai õpetatud nii, et treener pakkus toitu ning mina ütlesin "Fuu!" ning kui koer toitu võtma hakkas, siis treener lopsas koerale sama käega, millega toitu pakkus, nina peale. Paar korda ning asi selge.

admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 2337
Liitunud: 17 Aug 2004 18:41
Asukoht: Tallinn

PostitusPostitas ziil » 03 Okt 2005 22:34

Päris põnev - eriti redel, poom...
Kui kõrge barjäär tollal oli? Tundub pildilt, et koer sealt üle pääsemiseks pidi mööda seina ronima!?
See "aed" meenutab enim tänapäeva barjäär elementi KK-s, kus see siis KK-1 ja -2 on vaid koera turja kõrgune, KK3-s 1 m + eseme üle toomine.
KOER - minu hea tuju ametlik maaletooja

Kasutaja avatar
Postitusi: 3247
Liitunud: 27 Nov 2004 14:18
Asukoht: enamasti Tallinn

PostitusPostitas Heili » 03 Okt 2005 22:53

ziil kirjutas:Kui kõrge barjäär tollal oli? Tundub pildilt, et koer sealt üle pääsemiseks pidi mööda seina ronima!?

No ligikaudu rinnuni, st poolteist meetrit vist. Vähemalt need, millega mina kokku puutusin.
Tarkus tuleb meieni sageli valuliselt ja väikeste osade kaupa.

Postitusi: 289
Liitunud: 20 Jaan 2005 21:37
Asukoht: Tartu

PostitusPostitas sander » 03 Okt 2005 23:05

Juhul kui keegi teab - kui erinev ja kas kui palju raskem on redel näiteks agilitis kasutatvast A tõkkest?

Sir Winston & lambad
Kasutaja avatar
Postitusi: 13061
Liitunud: 17 Aug 2004 22:42
Asukoht: unila

PostitusPostitas airepiret » 03 Okt 2005 23:44

Sander - vaata palun pilte. Redel on REDEL sõna otseses mõttes. Ja mitte 3 pulka, vaid oma 5 korda rohkem. Alt lahtine ja redel.
Vähemalt ÜKS buldog peab majas olema.

Postitusi: 289
Liitunud: 20 Jaan 2005 21:37
Asukoht: Tartu

PostitusPostitas sander » 04 Okt 2005 00:04

airepiret kirjutas:Sander - vaata palun pilte. Redel on REDEL sõna otseses mõttes. Ja mitte 3 pulka, vaid oma 5 korda rohkem. Alt lahtine ja redel.


Vaatasin - aga paljud koerad toetuvad A tõkkel ka reaalselt sinna lisatud "pulkadele" (mida on vähemalt 8-10 selles ulatuses mida koer kindlasti ületab), see ei ole ju sile pind. Ja sellest tuligi küsimus...

Muidugi on võimalus et mu juuksevärva paistab välja ja sa mõtlesid vastusena "on küll oluliselt erinev ja hulga raskem" :oops:

Pommidega kollid tulevad taksodega
Kasutaja avatar
Postitusi: 2022
Liitunud: 18 Aug 2004 03:34
Asukoht: Pärnu

PostitusPostitas Linda » 04 Okt 2005 01:55

Heili kirjutas:
ziil kirjutas:Kui kõrge barjäär tollal oli? Tundub pildilt, et koer sealt üle pääsemiseks pidi mööda seina ronima!?

No ligikaudu rinnuni, st poolteist meetrit vist. Vähemalt need, millega mina kokku puutusin.

Barjääri kõrgus on jah tavalistel ülddessuuri katsetel /eksamitel 1 m ja 50 cm. Kuid kui su koeral oli juba I järk ja tahtsid "korrata", siis oli kõrguseks 1 m ja 80 cm. Sama kõrge oli barjäär ka võistlustel.
Mis aga I järgu kordamisse puutub, siis vahepeal oli lausa kohustuseks igal aastal korrata koera I järku. Kui koeral oli juba I järk, siis enam II või III saada polnud võimalik, olid siis lihtsalt läbi kukkunud.
Hiljem I järgu kordamisnõue siiski võeti maha.
"Pommiähvardus" [img::]http://home.tiscalinet.ch/chriskuert/smiley/bomb.gif[/img]

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 04 Okt 2005 08:15

Linda, kas Sa mäletad ka kui kõrge redel oli? Inimese peast ulatus platvorm ikka küll üsna jupi maad kõrgemale.
Igal koeral peab olema kodu - aga igal kodul ei pea olema koera.

Kasutaja avatar
Postitusi: 485
Liitunud: 19 Aug 2004 10:08
Asukoht: Tallinn

PostitusPostitas corgi » 04 Okt 2005 08:28

Noh see redel mis oli nõmme platsil oli ikka päris kõrgel-või olin mina nii lühike :irw: , aga mulle tunduks nagu ikka mingi 3-4 meetrit?-või panen nüüd kõvasti mööda.

ja Caro
Kasutaja avatar
Postitusi: 423
Liitunud: 19 Aug 2004 14:07

PostitusPostitas Triinuraanu » 04 Okt 2005 08:31

nii kõrge võis see olla küll. minu koerad on kõik seda redelit rõõmuga ületanud. eelmisel aastal oli Neemel veel redel alles, siis sai Carogi seal edasi tagasi ronida. Politsei platsil peaks redelid mitmes variatsioonis olema siiani.

logimata diisel

PostitusPostitas logimata diisel » 04 Okt 2005 09:58

Redel oli tõesti kõrge - ´meie omal oli 18 pulka nagu corgi mainis - kusagil 4m kõrge, siis platvorm ja teiselt poolt trepp alla - selline metallist kolakas.

Ja ka barjäär oli kõrge - koerad hüppasid end barjääri serva külge ning ronisid kui kärpsed tagajalgadega siputades üle.
Õigupoolest oligi tänapäevase trenniga alustades üsna nalajakas sellist väikest tõket näha nagu praegu kasutatakse. Tea kas koerad on mandunud või paksud ... või ...?

Pommidega kollid tulevad taksodega
Kasutaja avatar
Postitusi: 2022
Liitunud: 18 Aug 2004 03:34
Asukoht: Pärnu

PostitusPostitas Linda » 04 Okt 2005 15:15

Kirke kirjutas:Linda, kas Sa mäletad ka kui kõrge redel oli? Inimese peast ulatus platvorm ikka küll üsna jupi maad kõrgemale.

Vot täpset redeli kõrgust ma enam ei mäleta, kuid mäletan seda, et ta väga kõrge! Ja kui koer oli ülemise platvormi peal, siis toimus ka paugukontroll. Nii et kui koer pauku kartis, siis võis ta lausa alla hüpata :irw: Ja alla tulles teiselt poolt olid erineva kujuga pulgad, osad ümmargused, osad mingid kolmnurksed.
Aga tavaliselt oli olemas ka madalam redel, kus õpetati nooremaid koeri redelit ületama.
"Pommiähvardus" [img::]http://home.tiscalinet.ch/chriskuert/smiley/bomb.gif[/img]

Postitusi: 771
Liitunud: 18 Sept 2004 11:15
Asukoht: Tabasalu

PostitusPostitas inna » 06 Okt 2005 19:26

Päris raske oli koeral läbida jälitusteenistus.Seda tehti Kalmistu teel politseikoerte kasvanduse territooriumil(seal on praegugi)
Ma sain oma rühmast Kredooga ainukesena esimese järgu.
Katsetel oli jälg,jäljel esemete leidmine,siis kurjategija tabamine.Siis tuli esemete hulgast valida kurjategija ese ja vastpidi,siis oli asja valvamine.Nii,et pidi ikka päris hea koer olema.
Üld ja eridressuur võtsid ka päris kaua aega.
Kalmistu teel oli veel hiidkõrge barjäär ja küllalt kõrge kitsas ümmargune poom ja igavene kõrge ümarate pulkadega redel.Mu idakas oli 72 cm kõrge ja kaalus üle 50 kg,andis hüpata.Õpetasin 72-73a.,olin siis 15-16 aastane.

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 06 Okt 2005 20:52

Mina käisin kaa Kalmistu teel oma idakaseguga! Ehkki küll 7-8 aastat hiljem, aga vanus oli mul siis sama. :)

Ega Kreedo selline idakas polnud, kelle kohta tol ajal öeldi must, sündinud 17.08.1971?
Igal koeral peab olema kodu - aga igal kodul ei pea olema koera.

Postitusi: 771
Liitunud: 18 Sept 2004 11:15
Asukoht: Tabasalu

PostitusPostitas inna » 07 Okt 2005 20:08

Kreedo oli küll 71 a sündinud,aga ta ei olnud päris must,tal oli näo peal ikka piiret ka.Pilt
Selle pildi olen 33 aastat tagasi teinud!

lömmnägudega admin
Kasutaja avatar
Postitusi: 7261
Liitunud: 17 Aug 2004 17:49
Asukoht: Tartu, Tammelinn

PostitusPostitas Kirke » 07 Okt 2005 20:31

Jaa! Seesama. Selles Laura 1975.aasta kataloogis täitsa sees. :)

See pilt on kindlalt kehvem, kuna pildistasin ta praegu just käepealt raamatust maha ja kerge vale rakurss jäi sisse:

[img:350:259]http://www.koertekoda.ee/kirke/muuseum/kreedo.jpg[/img]
KREEDO, mustaseljaline,sünd. 17.08.1971.a.
Vanemad: Jarda (Tähemaa) ja Murra (Anton). Näitusehinne -"ülihea". Ülddressuuris I järk, kaitse-valveteenistuses I järk. Omanik I.Skripal, Tallinn.

Tegelikult on tolleaegsed näituse kataloogid igati tänuväärt allikmaterjal ajaloohuvilistele. Nende baasil on ühtekoma teist pilti võimalik kokku panna, kui nad põhjalikult läbi töötada ja tänapäevaste andmebaasidena kokku panna + veel ka muidugi fotomaterjal.
Viimati muutis Kirke, 17 Apr 2007 19:12, muudetud 1 kord kokku.
Igal koeral peab olema kodu - aga igal kodul ei pea olema koera.

tantsib ja ulub koos huntidega
Kasutaja avatar
Postitusi: 685
Liitunud: 30 Dets 2004 14:16
Asukoht: Välgumets

PostitusPostitas Ieska » 07 Okt 2005 21:19

Olin paras pätakas kui peale üht agitgrupi külaskäiku miilitsa juhendatavas ALMAVÜ koertekoolis alustasin. :angel: Olid ajad!
Kahjuks suri koer enne tulemuseni jõudmist katku, pärast seda puhusid muutuste tuuled ka ALMAVÜ kiiresti laiali.

Kasutaja avatar
Postitusi: 2184
Liitunud: 24 Aug 2005 20:05

PostitusPostitas muumiliina » 08 Okt 2005 00:52

Käisin minagi kuskil 1979-1980 oma dobermanniga dressuuris, algul Nõmmel, pärast Kalmistu teel. Järguni me ei jõudnud, põhilised probleemid tekkisid poomiga, mille peale ta lihtsalt keeldus minemast ja ega minust nüüd korralikku dresseerijat ka ei olnud. Lemmikasi oli tal redel (minu mäletamist mööda olid need astmed tol ajal siiski lauad, mingeid ümmargusi pulki jmt ma nagu ei mäleta) Asi oli nimelt sellest, et ta jagas väga kiiresti ära, et mina talle sinna üles järgi ronida niikuinii ei julge, ja siis oli hea mulle sealt ülevalt alla vaadata ja ülbitseda :D

Postitusi: 771
Liitunud: 18 Sept 2004 11:15
Asukoht: Tabasalu

PostitusPostitas inna » 08 Okt 2005 19:25

Käisime Nõmme platsil õpetamas ka"blokkposti".Koer seoti liikuva ketiga traadi külge ja "kurjategija" hakkas teatud kaugusest koera poole liikuma.Mida varem koer haukuma hakkas,seda parem ja koer ei tohtinud kurjategijat läbi lasta.
Sai õpetatud ka maastiku läbimist esemetega.Koerale pandi selga rakmete külge konnitatud kotid ja koer pidi kotid kohale viima.
Päris huvitav oli suusavedu,käisin isegi korra Kalevi staadionil võistlemas.Koer pidi suusatajat vedama,trassil olid pöörded ja koer pidi käskluse peale pööredeid tegema ja seisma jääma ja pauku lasti ka.

Postitusi: 138
Liitunud: 30 Sept 2004 06:20

PostitusPostitas Habemega Corgi » 04 Jaan 2006 09:41

Dressuuri pildid on vist tehtud Nõmmel. Olen nüüd käinud seal ja kõik on ära hävitatud. Eelmine aasta Narvas käies oli sealne dressuuri plats veel säilinud. Kas kellegil on säilinud dressuuri platside pildid. Kus teistes Eesti linnades ( Tartu, Pärnu, Rakvere, Võru jt ) olid sellised platsid. Mis neist saanud on. Panen oma raamatusse nii endisi, kui ka tänapäeva võrdlevaid pilte.

Postitusi: 503
Liitunud: 18 Aug 2004 13:06
Asukoht: Pohlamets

PostitusPostitas evita » 04 Jaan 2006 10:40

Mina nagu mäletan, et see redel oli natuke nagu trepilaadne, lamedate astmetega - päris kõrge küll. Igatahes müttas minu koer sellest vabalt ilma harjutamisetagi üles-alla. 30 aasta taguse aja kohta muidugi ei tea - vanust nõnda vähe veel, aga mina käisin oma krantsuga nii 16 aastat tagasi ühel eelnimetatud varustusega (poom, redel, barjäär) platsil trennis - Tartus Narva maanteel kalmistu kõrval suures kruusaaugus.
Home is not where the heart is, it's where the dog is. Where is my home?

ja bokserid
Kasutaja avatar
Postitusi: 2037
Liitunud: 18 Aug 2004 08:22
Asukoht: Valgamaa-Tartu

PostitusPostitas Tamara » 04 Jaan 2006 11:15

evita kirjutas:Mina nagu mäletan, et see redel oli natuke nagu trepilaadne, lamedate astmetega - päris kõrge küll. Igatahes müttas minu koer sellest vabalt ilma harjutamisetagi üles-alla. 30 aasta taguse aja kohta muidugi ei tea - vanust nõnda vähe veel, aga mina käisin oma krantsuga nii 16 aastat tagasi ühel eelnimetatud varustusega (poom, redel, barjäär) platsil trennis - Tartus Narva maanteel kalmistu kõrval suures kruusaaugus.


Mina käisin seal ka....üle 20aasta tagasi!! ja barjääl oli seal liigi ~2m kõrge!Viimaseid laudu ülesse panna korralikuld ei õnnestunud minul mitte kuidagi.Minu sakslane Lada vabalt hüppas üle!Väga huvitavad trennid olid küll. :walk:

Postitusi: 138
Liitunud: 30 Sept 2004 06:20

PostitusPostitas Habemega Corgi » 04 Jaan 2006 11:46

Kas see oli Tartus ainuke dressuriplats. Kogu varustusega. On kellegil vanu fotosi. Kuidas ma selle koha Tartus üles leian.

Kasutaja avatar
Postitusi: 5699
Liitunud: 18 Aug 2004 07:47
Asukoht: Tallinn

PostitusPostitas maris » 04 Jaan 2006 12:00

Hiiumaal Kärdlas oli ka - poomid ja redel-trepid ja barjäärid - kuigi mine tea, äkki oli ehitatud tuletõrjujatele ja lihtsalt mina käisin seal vanaonu koera "kiusamas". Tänaseks vist pole enam ühtegi takistust alles.
Koer autos? Meil ka! Sakste koerad sõidavad turvaliselt Variocage puuris.

ja bokserid
Kasutaja avatar
Postitusi: 2037
Liitunud: 18 Aug 2004 08:22
Asukoht: Valgamaa-Tartu

PostitusPostitas Tamara » 04 Jaan 2006 12:03

Habemega Corgi kirjutas:Kas see oli Tartus ainuke dressuriplats. Kogu varustusega. On kellegil vanu fotosi. Kuidas ma selle koha Tartus üles leian.


Ülesse leida pole probleem-Raadi parki poole sõita.... Linnas Narva maanted Peetri kirkust mööda kuskil 500m...!! Ja vasakule jääb see kruusaauk.Aga seal ammu juba midagi ei toimi(mingi tööstus ruumid seal nüüd)....Fotosi minul kahjuks ei ole ....

Postitusi: 503
Liitunud: 18 Aug 2004 13:06
Asukoht: Pohlamets

PostitusPostitas evita » 04 Jaan 2006 12:27

Mingit tootmishoonete laadse hooned olid seal juba siis kui mina käisin. Nagu Tamara kirjutas, Narva maanteel Peetri kirikust mööda, siis vasakule mäest alla - kaardi järgi tunudub, et see on Jänese tänav. Mingitest suurtest väravatest tuli mööduda lõpuks, plats ise jäi kohe Narva maantee poolse nõlva äärde.

Ei teagi kas ja mis seal praegu on. Pole sinna enam sattunud ja nüüd kahjuks ei ela Tartus kah enam.

Sveta rääkis mulle mingist teisest trenniplatsist, kus tema käis - seega ehk oli neid Tartus isegi mitu. Varustuse olemasolu või puudumise kohta seal, ei oska ma midagi öelda.
Viimati muutis evita, 04 Jaan 2006 12:33, muudetud 1 kord kokku.
Home is not where the heart is, it's where the dog is. Where is my home?

Järgmine

Mine Muuseumi nurk

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline